ad

یک حالت خاص

یک حالت خاص- ضریب تصحیح a23 در روش قبلی SKF عمر اسمی با استفاده از ضریب a23 برای فولاد بیرینگ و روانکاری تصحیح میzwnj;شد SKF این

یک حالت خاص- ضریب تصحیح a23

در روش قبلی SKF عمر اسمی با استفاده از ضریب a23  برای فولاد بیرینگ و روانکاری تصحیح می‌شد. SKF این ضریب را در سال 1975 معرفی کرده بود.

در استاندارد ISO 281:1990/Amd 2:2000 این ضریب تصحیح به عنوان حالت خاصی از ضریب تصحیح عمر askf  ذکر شده است. ضریب a23   در حقیقت یک مقدار خاصی از «آلودگی- نسبت بار» [nc(pu/p)]23  در نمودارهای تصحیح عمر SKF می‌باشد. ضریب   فقط به نسبت لزجت k بستگی دارد. یک مقیاس از  a23  بر روی منحنی‌های k در نمودارهای ,2,3,4و1 ،  برای ضریب nc askf در نقطه  nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23 نشان داده شده است. بنابراین ضریب nc  برای درجه آلودگی از رابطه زیر به دست می‌آید:

 nc=[nc(pu/p)]23 (pu/p)

محلی که   nc(pu/p)=[nc(pu/p)]23  است با خط‌چین بر روی نمودارهای فوق نشان داده شده است. همچنین این مقادیر درجدول 6 برای بیرینگ‌های استاندارد SKF و بیرینگ‌های SKF اکسپلورر آورده شده‌اند. به عنوان مثال برای بلبیرینگ‌های استاندارد مقدار  nc برابر است با:

 nc=0.05/pu/p

در نمودار زیر ,در نقطة آلودگی- نسبت بار، =0.05[ nc(pu/p)]23  و  askf=a23 بوده در نتیجه  a23 را می‌توان از محور عمودی askf  با استفاده از مقادیر k بر روی خط‌چین تعیین نمود. در نهایت عمر بیرینگ از رابطة ساده شده زیر به دست می‌آید.

 Lmn=a1a23L10<...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
www [dot] toproll [dot] net/stPage [dot] aspx?pid=1629
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.209
×
Download