ad

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانالف. موضوع و طرح مسأله (اهمیت موضوع و هدف): یکی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانالف. موضوع و طرح مسأله (اهمیت موضوع و هدف): یکی از مهمترین مسائل آموزش زبان دوم/خارجی آموزش واژه و بررسی شیوه‌های این آموزش است. شیوه-های مختلف آموزش واژه را می‌توان در گروه‌های مختلفی نظیر آموزش صرفی، آموزش نحوی، آموزش معنایی و آموزش کاربردی در نظر گرفت. هدف رسالۀ حاضر این بوده‌است تا گونه‌ای از آموزش معنایی واژگان را مورد بحث و بررسی قرار دهد و از این طریق کارایی یا عدم کارایی چنین شیوه‌ای را در آموزش واژه‌ها ارزیابی کند. ب.مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب ن

...مقاله‌های مجله‌های علمی . دانشگاه سيستان و بلوچستان، مجله علوم انساني . 7 . 18 . اسفند 1380 . 183 تـا 184

دسترسی به فایل تمام‌متن پیشینه‌هایی (رکوردهایی) که نشانه «پی.دی.اف.»

ندارند، شدنی نیست.

پس از آن که مبرا (1980) مساله فراگیری واژگان زبان دوم را مساله ای فراموش...

مشاهده مطلب کامل در سایت منبع
ganj [dot] irandoc [dot] ac [dot] ir/dashboard?q=واژگان&topic_2=23673
ad

مطالب خواندنی

مطالب تصادفی

ad
0.63
×
Download